QA Engineer

อะเสิร์ชเชอร์

กรุงเทพมหานคร

43 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 4

หมวดหมู่อาชีพ
งานคอมพิวเตอร์ / ไอที / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม
ตำแหน่ง
ทนายความ
ระดับการศึกษา
เงินเดือน
สามารถต่อรองได้
จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน


ข้อมูลบริษัท


อะเสิร์ชเชอร์

ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ

กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา


    อะเสิร์ชเชอร์ เกิดจากแนวคิดของผู้บริหารยุคใหม่ที่เห็นถึงความสำคัญของโลกที่เปลี่ยนไป ซึ่ง ณ ปัจจุบันก็มีธุรกิจมากมายที่ไม่ประสบความสำเร็จเพียงเพราะก้าวตามธุรกิจคู่แข่งไม่ทัน ทั้งด้านกำลังคน เทคโนโลยี ระบบงานที่สั้นลง และการลงทุน ซึ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีผลจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อะเสิร์ชเชอร์ จึงเล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ว่าธุรกิจที่เกิดขึ้นมากมาย ณ ปัจจุบันยังขาดกำลังคนที่ดีและตรงสายอาชีพ ทำให้งานและคุณภาพที่ออกมาไม่สอดคล้อง ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนงานใหม่ จึงได้คิดไอเดียในการจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ผู้หางาน และบริษัทได้พบกับสิ่งที่ต้องการ ได้สิ่งที่ใช่ มีคุณภาพ ตรงความต้องการ และสร้างโอกาสให้ผู้หางานและบริษัทได้เติบโตทั้งทางตรงและทางอ้อม


การติดต่อ


เว็บไซต์ :

www.asearcher.com

โอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
Web Graphic Design/YouTuber
AICS CO.,LTD.

สามารถต่อรองได้

Close
ถึง
ย้อนกลับ