พนักงานคลังสินค้า

Advanced Administration Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร

23 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 14

หมวดหมู่อาชีพ
งานรับนักศึกษาจบใหม่
ตำแหน่ง
งานคลังสินค้า
ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
เงินเดือน
11,000 - 15,000 บาท
จำนวน
3 อัตรา

รายละเอียดงาน

ADVANCED ADMINISTRATION CO., LTD. (AAC)

ดำเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยเป็นหนึ่งใน กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ ซิสเต็มส์ คอนซัลติ้ง จำกัด (ASC) มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการขยายขอบเขตการให้บริการงานทางด้าน Outsourcing ที่ครบวงจร โดยให้บริการธุรกิจด้าน Non – IT Outsourcing บริการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ในรูปแบบสัญญาจ้าง (Sub – Contract) แบบประจำ (Placement), การรับโอนพนักงาน (Transfer Staff), ให้บริการศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร (Outsourcing Contract Center Services), จัดทำระบบการจ่ายเงินเดือน รับบริหารงานโครงการตามความต้องการของลูกค้า ในรูปแบบโครงการระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งเป็นที่ปรึกษางานทางด้านทรัพยากรบุคคล ให้แก่หน่วยงาน/หรือองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการขยายตัวขององค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย


รายละเอียดงาน
ระดับตำแหน่งงาน : ผู้บริหารระดับสูง
สถานที่ปฏิบัติงาน : คลังสินค้าบางจาก   แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจสารเคมี พลาสติก กระดาษ ปิโตรเคมี
เงินเดือน(บาท) : 11,000-15,000 
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย - ปวส.
 
ลักษณะของงาน 
- ดำเนินการตรวจรับสินค้าเข้าคลัง  จัดเก็บ ตาม Location  ที่กำหนด                              
- ดำเนินการจัดเตรียม เบิก จ่ายสินค้า ตามรอบแพลนต่างๆ                              
- ดำเนินการจัดเตรียมสินค้าที่เบิกจ่ายไว้แล้วจัดส่งให้แก่ลูกค้า                          
- ดำเนินการตรวจนับสินค้าคงคลังให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้        
- ปฏิบัติตามแผนงานเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในฝ่าย logistics ให้เป็นไปตาม budget                                    
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย                            
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
เพศ : ชาย หรือ หญิง  
อายุ : 18 - 30 ปี
การศึกษา : ม. 6 ขึ้นไป - ปวส. สาขา การจัดการ, บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง  (หากเป็นเด็กจบใหม่ ขอเป็นสถาบัน วิทยาลัยเทคนิค หรือวิทยาลัยอาชีวประจำจังหวัดเท่านั้น เกรดเฉลี่ยตั้งแต่  3.00 ขึ้นไป)
มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป  
 
สวัสดิการ  
สิทธิเบิกค่าทันตกรรม
ทุนการศึกษา
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
ค่าทำงานล่วงเวลา
เงินโบนัสตามผลงาน
ประกันสังคม
 
ติดต่อ 
บริษัท Advanced Administration Co.,Ltd.
E-mail : keawalee.h@grpasc.com
สถานที่ทำงาน : คลังสินค้าบางจาก   แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ

โอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

Close
ถึง
ย้อนกลับ