หมวดหมู่อาชีพ
งานไอที
ตำแหน่ง
งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
เงินเดือน
25000 - 45000 บาท

รายละเอียดงาน

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสโพรไวเดอร์ จำกัด ( Professional Service Provider Co., Ltd.)หรือ PSP 
ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2547  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร โดยให้บริการวางระบบเครือข่าย (Network Infrastructure Implementation), พัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ (Business Software Development), บริการ Outsourcing โดยการนำเสนอ Solution แบบครบวงจรทั้งในส่วนของการให้บริการ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ระบบเครือข่าย, และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์


คุณสมบัติ
เงินเดือน : 45000 บาท
ประสบการณ์ : 2-3 ปี
ทำงาน : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำงาน : 08.30 น.-16.30 น.
รูปแบบการจ้าง : Contrack Period
การศึกษา : จบการศีกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 


หน้าที่ความรับผิด
- พัฒนา แก้ไข จัดการ และปรับปรุงเกี่ยวกับฐานข้อมูล และ เครื่อง Server เพื่อปรับ Performance ของระบบ
- มอนิเตอร์การใช้งานฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูล
- วางแผน High Availability ของระบบ คือ วางแผนว่าต้องทำอย่างไรให้ระบบสามารถใช้ งานได้ต่อเนื่อง และไม่ช้า กรณีระบบ (SLA)
ล่มจะมีแผนแก้ไขอย่างไรภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
- วิเคราะห์ จัดทำ Performance Tuning และดูแล จัดการไม่ให้ระบบช้า หรือแก้ไขระบบที่ ช้าอยู่แล้าให้สามารถทางานได้ปกติ
- ให้ค่าปรีกษา และหาแนวทางหรือวิธีการแก้ไขให้กับผัฒนาระบบ และผูดูแลระบบ เพื่อให้ ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว รวมถึงการ Monitor ระบบและวิธี
การแก้ไขให้กับโปรแกรมเมอร์ถึงวิธีการเขียนค่าสิ่งที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
- วางแผนและออกแบบ กำหนดพื้นที่ว่าแต่ละระบบใช้ server ที่เครื่อง ใช้เสปคแบบไหน ยี่ห้ออะไร ใช้ disk เท่าไหร่ ท่า raid แบบไหน
- ติดตั้ง สร้าง อัพเกรด Migrate ข้อมูลของระบบต่าง ๆ วิเคราะห์ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในฐานข้อมูลเพื่อสามารถตรวจสอบ อื่น ๆ ที่
- วางแผน และจัดทำการ Backup และ Restore
- วิเคราะห์ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในฐานข้อมูลเพื่อสามารถตรวจสอบย้อนหลัง
- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล

ติดต่อ
Recruitment
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสโพรไวเดอร์ จำกัด ( Professional Service Provider Co., Ltd.)
Phone : (0) 2 713 4414
Fax :  (0) 2 713 4415
E-mail : recruit@professional.co.th
Website : http://www.professional.co.th


โอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Close
ถึง
ย้อนกลับ