เลขานุการฝ่ายการตลาด (1 อัตรา)

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

25 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 4

หมวดหมู่อาชีพ
งานการตลาด
ตำแหน่ง
งานบริหารการตลาด
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
เงินเดือน
สามารถต่อรองได้

รายละเอียดงาน

ABOUT GENERAL GROUP OF COMPANIES

General group of companies has principle in the confectionery business for over 30 years under the name of General Candy Company Limited. Today, General Candy has expanded its production lines to six categories of quality goods. In Thailand, we are the brand leader in fruit-flavored candy and licorice. The success is obviously because of our values, good brand reputation and our belief… “In everything that we do, we do it with our heart”.

The determination and genuine corporate value to produce quality goods are well recognized and widely accepted by consumers both locally and internationally. As a result, we are now successfully exporting to more than 40 countries worldwide. In additional to the above, we have also expanded and invested into other areas of business under the name of General Care Products Company Limited, the manufacturer of functional foods and confectionery products and lately in G.C. Distribution Company Limited, consumer goods distributor and importer.

At General group of companies, we do everything the best to maximize our consumers, customers and steakholders’ satisfaction.


รายละเอียดงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลคลองเกลือ  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี
เงินเดือน : 
ตามโครงส้รางบริษัท


หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ดูแลรับผิดชอบระบบงานเอกสาร นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
- ประสานงาน/จัดตารางนัดหมาย /ปันทึกจัดทำรายงานการประชุม พร้อมเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำตารางนัดหมาย / เตือนนัดของผู้บริหาร
- ประสานงานกับฝ่ายการตลาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
- จัดการร่างพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
- ติดต่อประเสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ผู้บริหารมอบหมายให้กับหน่วยงานภายในให้เป็นไปตามกำหนดการ
- ตรวจสอบ mail ทั้งภายในและภายนอก
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ

  • เพศหญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ / การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างดีและมีความรอบคอบ
  • มีความรับผิดชอบสูง *ขยันและอดทน*
  • มีทัศนะคติที่ดีในการทำงานในทุกๆประเภทงานที่ได้รับมอบหมาย
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน MS Word. MS Excel Internet และต้องพร้อมเรียนรู้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ
  • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ในระดับที่ดี / มีทักษะในการเจรจา
  • หากมีประสบการณ์เลขานุการด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที


ติดต่อ
คุณจำเนียร ผาสุขกิจ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด   
51/3 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ (ติดทางเข้าเมืองทองธานี)  ตำบลคลองเกลือ  อำเภอปากเกร็ด    
จังหวัดนนทบุรี  11120  
โทร : 02-980-9206-12 ต่อ 125, 213, 085-911-3843  
แฟกซ์ : 02-980-9206 ต่อ 213  
Email :  hr_manager@generalgroup.com, payroll_month@generalgroup.com, recruit@generalgroup.com

โอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Close
ถึง
ย้อนกลับ