เทคนิคกุมหัวใจลูกน้อง ที่เจ้านายควรรู้ ถ้าอยากให้บริษัทประสบความสำเร็จ

เทคนิค, ควรรู้, สำเร็จ, บริหาร, ความสามารถ, เปลี่ยนแปลง, พัฒนา, ตัวอย่าง, รางวัล

กุมหัวใจลูกน้องให้อยู่หมัดด้วยเทคนิคง่ายๆ

เทคนิค, ควรรู้, สำเร็จ, บริหาร, ความสามารถ, เปลี่ยนแปลง, พัฒนา, ตัวอย่าง, รางวัล

ต่างคน ต่างความคิด ต่างที่มา เมื่อมาทำงานร่วมกันจึงต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือลูกน้อง การปรับตัวถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด โดยเฉพาะเจ้านายที่ต้องมีเทคนิคในการควบคุมลูกน้องให้อยู่ในโอวาท และควรรู้วิธีที่จะสามารถกุมหัวใจลูกน้องได้ เพื่อความสำเร็จของบริษัท

ในทุกที่ทำงาน เจ้านายไม่สามารถบังคับลูกน้องให้ยอมรับหรือเคารพนับถือในตัวเขาได้ทุกคน แต่สิ่งที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของลูกน้องได้ นั่นก็คือ การใช้ความสามารถในการบริหารคน บริหารงานอย่างเป็นมืออาชีพ และสร้างความไว้วางใจ เพราะคนทุกคนจะมอบใจให้กับคนอื่นก็ต่อเมื่อพวกเขารู้สึกเคารพนับถือ และไว้วางใจต่อคนนั้นๆ เท่านั้น

เจ้านายควรรู้วิธีกุมหัวใจลูกน้อง? ถ้าอยากให้บริษัทประสบความสำเร็จ

เทคนิค, ควรรู้, สำเร็จ, บริหาร, ความสามารถ, เปลี่ยนแปลง, พัฒนา, ตัวอย่าง, รางวัล

เราลองมาดูเทคนิควิธีการบริหารคน บริหารงานอย่างเป็นมืออาชีพ ที่เจ้านายควรรู้ ถ้าอยากให้ลูกน้องยอมรับ เคารพนับถือและไว้วางใจ เพื่อส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้าง? ไปดูกันเลย

1. ไม่วางท่าเป็นเจ้านายจนเกินไป

เทคนิค, ควรรู้, สำเร็จ, บริหาร, ความสามารถ, เปลี่ยนแปลง, พัฒนา, ตัวอย่าง, รางวัล

ไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่คุณจะวางท่าใหญ่โต เพื่อแสดงอำนาจต่อหน้าลูกน้องที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของคุณ เพราะนอกจากจะไม่ได้ใจพวกเขาแล้ว ก็ยังจะโดนลูกน้องตีตัวออกห่างอีกด้วย

2. มีความยุติธรรมกับลูกน้องทุกคน

เทคนิค, ควรรู้, สำเร็จ, บริหาร, ความสามารถ, เปลี่ยนแปลง, พัฒนา, ตัวอย่าง, รางวัล

ถ้าคุณเป็นเจ้านายที่มีความยุติธรรมกับลูกน้องทุกคน ไม่หูเบา เชื่อคนง่าย ไม่ด่วนตัดสินอะไรโดยใช้อารมณ์ แต่จะตัดสินความผิดด้วยเหตุและผล ก็จะทำให้คุณกลายเป็นเจ้านายที่น่าเคารพนับถือในสายตาของลูกน้อง

3. ลงมือทำเป็นแบบอย่าง

เทคนิค, ควรรู้, สำเร็จ, บริหาร, ความสามารถ, เปลี่ยนแปลง, พัฒนา, ตัวอย่าง, รางวัล

เจ้านายที่ดีไม่ใช่เจ้านายที่คอยออกคำสั่ง แต่ไม่เคยลงมือทำเป็นแบบอย่างเลย การพิสูจน์ตัวเองโดยการลงมือทำและแก้ไขปัญหาให้ลูกน้องทุกคนได้เห็น จึงเป็นแบบอย่างของเจ้านายที่น่ายกย่อง และน่าเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

4. เชื่อมั่นในศักยภาพของลูกน้อง

เทคนิค, ควรรู้, สำเร็จ, บริหาร, ความสามารถ, เปลี่ยนแปลง, พัฒนา, ตัวอย่าง, รางวัล

คุณต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของลูกน้องว่าพวกเขาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ มันจะทำให้พวกเขามีแรงจูงใจ และเกิดกำลังใจในการทำงาน ส่วนคุณก็คอยแนะนำและให้การสนับสนุนอยู่ห่างๆ ก็เพียงพอแล้ว

5. สนับสนุนความคิดต่างของลูกน้อง

เทคนิค, ควรรู้, สำเร็จ, บริหาร, ความสามารถ, เปลี่ยนแปลง, พัฒนา, ตัวอย่าง, รางวัล

คุณต้องเปิดโอกาสให้ลูกน้องเสนอความคิดที่แตกต่าง ยกตัวอย่างเช่น การโต้แย้งกันในที่ประชุม จะทำให้คุณได้รับข้อมูลใหม่ๆ และได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และยังเป็นการกระตุ้นให้ลูกน้องของคุณเกิดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

6. สอนงานลูกน้องบ้าง

เทคนิค, ควรรู้, สำเร็จ, บริหาร, ความสามารถ, เปลี่ยนแปลง, พัฒนา, ตัวอย่าง, รางวัล

ถ้าคุณอยากให้ลูกน้องมีผลงานที่ดี คุณเองก็ควรที่จะสอนงานพวกเขาบ้าง เมื่อพวกเขาทำงานแล้วมีปัญหา สิ่งที่เจ้านายที่ดีต้องทำก็คือ ให้คำแนะนำและสอนงานแก่ลูกน้อง เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้ตามที่คุณต้องการและมีประสิทธิภาพ

7. ให้รางวัลเล็กๆ น้อยๆ

เทคนิค, ควรรู้, สำเร็จ, บริหาร, ความสามารถ, เปลี่ยนแปลง, พัฒนา, ตัวอย่าง, รางวัล

การให้รางวัลเล็กๆ น้อยๆ เป็นกำลังใจในการทำงาน ในช่วงเทศกาลต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ทุกวันขึ้นปีใหม่ หรือช่วงเทศกาลตรุษจีน เป็นการแสดงถึงความปรารถนาดีต่อพวกเขา และยังเป็นการอวยพรให้พวกเขามีความสุข ความเจริญก้าวหน้าอีกด้วย

8. ใส่ใจเรื่องอนาคตของลูกน้อง

เทคนิค, ควรรู้, สำเร็จ, บริหาร, ความสามารถ, เปลี่ยนแปลง, พัฒนา, ตัวอย่าง, รางวัล

เจ้านายที่ดีจะต้องใส่ใจในทุกๆ เรื่องของลูกน้องทุกคน ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของทักษะความรู้ และความสามารถในด้านต่างๆ ของพวกเขา ซึ่งคุณต้องมีการวางแผนเพื่อการพัฒนา และให้พวกเขาทุกคนสามารถเติบโตในสายอาชีพการทำงานด้วย

9. สังสรรค์กับลูกน้องบ้าง

เทคนิค, ควรรู้, สำเร็จ, บริหาร, ความสามารถ, เปลี่ยนแปลง, พัฒนา, ตัวอย่าง, รางวัล

อาจจะฟังดูเป็นเรื่องไม่เหมาะสม แต่แนวคิดนี้เป็นเคล็ดลับที่จะทำให้คุณรู้จักลูกน้องของคุณมากขึ้น ซึ่งในงานเลี้ยงสังสรรค์มันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนสนุกและผ่อนคลาย คุณสามารถพูดคุยเรื่องทั่วไปกับพวกเขาได้ ซึ่งในช่วงเวลานั้นคุณจะรู้ถึงความคิดของพวกเขาที่ออกมาจากใจจริงๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง