มัดรวมมาให้แล้ว! มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของทุกธนาคาร ฝ่าวิกฤตโควิด 19

ลูกหนี้, ธนาคาร, โควิด 19, สถานการณ์, ผลกระทบ, ช่วยเหลือ, ชำระหนี้, เศรษฐกิจ, ดอกเบี้ย

ข่าวดีสำหรับลูกหนี้?

ลูกหนี้, ธนาคาร, โควิด 19, สถานการณ์, ผลกระทบ, ช่วยเหลือ, ชำระหนี้, เศรษฐกิจ, ดอกเบี้ย

เป็นข่าวดีสำหรับลูกหนี้ธนาคารทั้งหลายที่กำลังเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ วิถีชีวิต ธุรกิจและรายได้อยู่ใน ณ ขณะนี้ ทำให้แต่ละธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่กำลังประสบปัญหาอยู่

ซึ่งในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ไม่น่าไว้ใจแบบนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการเงินในกระเป๋าของประชาชนทุกคนอย่างแน่นอน ดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีนโยบายให้ธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาลูกหนี้ในช่วงที่ COVID-19 ยังระบาดและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

มาตรการช่วยเหลือของทุกธนาคาร ฝ่าวิกฤตโควิด 19!

ลูกหนี้, ธนาคาร, โควิด 19, สถานการณ์, ผลกระทบ, ช่วยเหลือ, ชำระหนี้, เศรษฐกิจ, ดอกเบี้ย

วันนี้เราได้รวบรวมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของทุกธนาคาร เพื่อฝ่าวิกฤตโควิด 19 มาฝากกัน จะมีมาตรการอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย!

ธนาคารไทยพาณิชย์

ลูกหนี้, ธนาคาร, โควิด 19, สถานการณ์, ผลกระทบ, ช่วยเหลือ, ชำระหนี้, เศรษฐกิจ, ดอกเบี้ย

ลูกค้าธุรกิจ
ธนาคารไทยพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจให้กับลูกค้าธุรกิจด้วยการ
- พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน
- ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 12 เดือน
- ขยายระยะเวลาวงเงินหมุนเวียน (P/N, T/R, P/C) สูงสุด 6 เดือน

ลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการรายย่อย
ธนาคารไทยพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจให้กับลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการรายย่อยด้วยการ
- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย : พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
- สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ : พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน
- สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล : พักชำระยอดขั้นต่ำสูงสุด 6 เดือน

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

โดยลูกค้าที่ประสงค์จะพักชำระหนี้สามารถติดต่อ
- ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์
- สาขาทั่วประเทศ
- Call Center 02-777-7777

ธนาคารกรุงไทย

ลูกหนี้, ธนาคาร, โควิด 19, สถานการณ์, ผลกระทบ, ช่วยเหลือ, ชำระหนี้, เศรษฐกิจ, ดอกเบี้ย

ลูกหนี้ธุรกิจ
- พักชำระหนี้เงินต้นตามระดับผลกระทบ ทั้งนี้ไม่เกิน 12 เดือน
- ขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้สอดคล้องกับธุรกิจ
- สำหรับลูกค้ารายที่ใช้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อเดิม สามารถขยายระยะเวลาค้ำประกันออกไปได้อีก 5 ปี โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ และเป็นไปตามเกณฑ์ของ บสย.

ลูกหนี้บุคคล (สินเชื่อบ้านและสินเชื่อบุคคล)
- พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

เบอร์ติดต่อ Krungthai Call Center 02-111-1111

ธนาคารกรุงเทพ

ลูกหนี้, ธนาคาร, โควิด 19, สถานการณ์, ผลกระทบ, ช่วยเหลือ, ชำระหนี้, เศรษฐกิจ, ดอกเบี้ย

ลูกหนี้ธุรกิจ
- สินเชื่อเดิมที่มีกับธนาคาร พักชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
- ให้สินเชื่อเพิ่ม
1. ลูกหนี้ SMEs สนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมตามโครงการ 'สินเชื่อบัวหลวง SME บรรเทาทุกข์จากภาวะเศรษฐกิจ' เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนและเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการที่ธุรกิจได้รับผลกระทบ วงเงินต่อรายสูงสุด 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR -1% ต่อปี หรือพิจารณาผ่อนผันตามความเหมาะสมแต่ละกรณี
2. สำหรับลูกหนี้รายใหญ่พิจารณาสินเชื่อเพิ่มตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

ลูกหนี้รายย่อย (สินเชื่อบัตรเครดิต)
- ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติร้อยละ 50
- ผ่อนผันลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระเหลือไม่เกินร้อยละ 10
- ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ
- ผ่อนผันให้ไม่ต้องผ่อนชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน 3 รอบบัญชี

สินเชื่อรายย่อยอื่นๆ (สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อบุคคล)
- ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ผ่อนผันให้ปลอดการชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
- ปรับยอดผ่อนชำระรายเดือนลงสูงสุด 40% ไม่เกิน 24 เดือน
- ปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ระยะเวลาหนึ่ง
- ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ

เบอร์ติดต่อสอบถาม 1333 หรือ 02-645-5555
เบอร์ติดต่อสอบถามส่วนการบริการสมาชิกบัตร 02-638-4000

ธนาคารกสิกรไทย

ลูกหนี้, ธนาคาร, โควิด 19, สถานการณ์, ผลกระทบ, ช่วยเหลือ, ชำระหนี้, เศรษฐกิจ, ดอกเบี้ย

ลูกค้าธุรกิจ
- สินเชื่อเพื่อธุรกิจ (ประเภทเงินกู้) : ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน
- วงเงินหมุนเวียน (ประเภทตั๋ว) : ขยายตั๋วได้ไม่เกิน 12 เดือน
- สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักร : ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน

ลูกค้ารายย่อย
- สินเชื่อบ้านกสิกรไทย และสินเชื่อที่อยู่อาศัยอื่นที่มีหลักประกัน : ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน
- สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล : ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย ถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2563
- สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ : ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน

เบอร์ติดต่อ K-Contact Center 02-888-8888

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ลูกหนี้, ธนาคาร, โควิด 19, สถานการณ์, ผลกระทบ, ช่วยเหลือ, ชำระหนี้, เศรษฐกิจ, ดอกเบี้ย

คุณสมบัติของลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ
- เป็นลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ (ยกเว้น Business Banking) ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากภาวะเศรษฐกิจเป็นการชั่วคราว
- ปัจจุบันไม่ได้มีสถานะเป็นลูกหนี้ NPL ของธนาคาร
- ไม่ใช่ลูกหนี้ทุจริตหรืออยู่ในระหว่างขั้นตอนทางกฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หรือเป็นเหตุให้ลูกหนี้ล้มละลาย รวมถึงไม่มีรายชื่ออยู่ใน Blacklist หรือ Business Fraud

มาตรการผ่อนปรน
เงื่อนไขในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้พิจารณาตามความรุนแรงของปัญหาเป็นรายกรณี โดยให้อยู่ภายใต้กรอบดังต่อไปนี้

1. วงเงินสินเชื่อไม่หมุนเวียน (Non-Revolving Facility)
- ลดอัตราดอกเบี้ยได้สูงสุดไม่เกิน 2% จากอัตราดอกเบี้ยเดิม เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน
- ยอดหนี้ค้างชำระก่อนลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของโครงการฯ สามารถจ่ายชำระในช่วงท้ายของอายุสัญญาได้
- ผ่อนปรนการชำระเงินต้น เป็นระยะเวลารวมไม่เกิน 12 เดือน
- ลดจำนวนเงินผ่อนชำระ เป็นระยะเวลารวมไม่เกิน 12 เดือน
- ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ เป็นระยะเวลารวมไม่เกิน 12 เดือน
- การขยายอายุสัญญาสำหรับวงเงินที่ค้ำประกันโดย บสย. ภายในกรอบอายุของ บสย. โครงการนั้นๆ
- ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ พร้อมทั้งยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อ

2. วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Facility)
- การขยายวันครบกำหนดชำระของธุรกรรมสินเชื่อ สามารถขยายได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดชำระเดิม ทั้งนี้ขยายได้ไม่เกินอายุเดิมของธุรกรรม
- การปรับวงเงินจากระยะสั้นเป็นสินเชื่อระยะยาว วงเงินของสินเชื่อระยะยาวต้องไม่เกินไปกว่าภาระสินเชื่อที่ปรับมา ทั้งนี้อายุของวงเงินสินชื่อระยะยาวต้องไม่เกิน 12 เดือน
- ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ พร้อมทั้ง ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อ

ระยะเวลาของโครงการ
- สิ้นสุดธันวาคม 2564

มาตรการสำหรับสินเชื่อรายย่อยเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ประกอบด้วย

ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบุคคล
- พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
- ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด

ลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย
- พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
- ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด (แล้วแต่กรณี)

ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
- พักชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
- ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด

ติดต่อสอบถามได้ที่ Krungsri Call Center 1572 และสาขาของธนาคารกรุงศรีทั่วประเทศ

ธนาคารยูโอบี

ลูกหนี้, ธนาคาร, โควิด 19, สถานการณ์, ผลกระทบ, ช่วยเหลือ, ชำระหนี้, เศรษฐกิจ, ดอกเบี้ย

ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
- พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
- ลดดอกเบี้ยและค่าปรับ
- ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระเงินกู้ เช่น ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระรายงวด ขยายระยะเวลาการชำระเงินกู้ เป็นต้น

ลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย
- พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
- ลดดอกเบี้ยและค่าปรับ
- ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระเงินกู้ เช่น ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระรายงวด ขยายระยะเวลาการชำระเงินกู้ เป็นต้น

ลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล
- ลดดอกเบี้ยและค่าปรับ
- ผ่อนผันจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ

เบอร์ติดต่อ ​02-285-1555

ธนาคารออมสิน

ลูกหนี้, ธนาคาร, โควิด 19, สถานการณ์, ผลกระทบ, ช่วยเหลือ, ชำระหนี้, เศรษฐกิจ, ดอกเบี้ย

ลูกค้ารายย่อย/ สินเชื่อบุคคล/ สินเชื่อ SMEs/ สินเชื่อธุรกิจ
- พักเงินต้น 2 ปี จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน 50%-100%
- ขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี และ Cash back 20 % ให้แก่ลูกหนี้ที่ชำระดอกเบี้ย 100% เมื่อชำระหนี้ได้ตามสัญญาทุก 6 เดือน เป็นเวลา 1 ปี ทั้งนี้เมื่อคืนเงิน (Cash back) แล้วดอกเบี้ยที่ธนาคารได้รับชำระ ต้องไม่ต่ำกว่า 4% ต่อปี (ระยะเวลาลงทะเบียน 16 มีนาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563)
- ให้ลูกค้าเดิมกู้วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน ดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน (Flat rate) ปลอดชำระ 6 เดือน ชำระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 5 ปี (ระยะเวลา 16 มีนาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563)

ลูกค้าบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสด
- ลูกค้าธนาคารออมสิน (ไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน) :
1. ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิต ลดเหลือ 5%
2. สินเชื่อบัตรเงินสด ลดเหลือ 3% (ระยะเวลา 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2563)
- โครงการ Refinance ลูกหนี้ดี สินเชื่อบัตรเครดิต โดยรวม หนี้ตั้งแต่ 1 สถาบันการเงินขึ้นไป ให้มารวมหนี้ไว้ที่ธนาคารออมสิน โดยลูกค้าต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง 12 เดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้ามากกว่า 30 วัน โดยมีอัตราดอกเบี้ย 8.5% - 10.5% ต่อปี วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 4 ปี (ระยะเวลาโครงการ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563)
- ลูกค้าธนาคารออมสินที่ค้างชำระ เปลี่ยนหนี้บัตรเครดิต และบัตรเงินสดเป็นเงินกู้ที่มีระยะเวลาผ่อนชำระ และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 8.5% - 10.5% ระยะเวลาผ่อน 4 ปี (ระยะเวลาลงทะเบียน 16 มีนาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563)

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 1115​

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ลูกหนี้, ธนาคาร, โควิด 19, สถานการณ์, ผลกระทบ, ช่วยเหลือ, ชำระหนี้, เศรษฐกิจ, ดอกเบี้ย

1. กรณีอยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
2. กรณีพ้นระยะการใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน แบ่งเป็น
- กลุ่มลูกค้ารายย่อย/สวัสดิการ ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR-1.25% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
- กลุ่มลูกค้าแฟลต ใช้อัตราดอกเบี้ย MLR-1.25% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
3. ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน

เบอร์ติดต่อ ​02-645-9000

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ลูกหนี้, ธนาคาร, โควิด 19, สถานการณ์, ผลกระทบ, ช่วยเหลือ, ชำระหนี้, เศรษฐกิจ, ดอกเบี้ย

มาตรการช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง
- เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ขยายเวลาชำระหนี้เดิมออกไป 2 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564
- โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2563 วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งสามารถกู้เพื่อลงทุนได้รายละไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 0% ส่วนปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2% (ปัจจุบัน MRR= 6.875%) กำหนดชำระคืนไม่เกิน 10 ปี สนับสนุนสินเชื่อตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2563

มาตราการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
- ครอบคลุมลูกหนี้เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการและสถาบัน
- ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน 20 ปี ปลอดเงินต้นไม่เกิน 3 ปีแรก ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
- ให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพ

เบอร์ติดต่อ 02-555-0555

ธนาคารอิสลามแห่งปรเทศไทย (ธอท.)

ลูกหนี้, ธนาคาร, โควิด 19, สถานการณ์, ผลกระทบ, ช่วยเหลือ, ชำระหนี้, เศรษฐกิจ, ดอกเบี้ย

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสิน​เชื่อธุรกิจและสินเชื่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
- พักชำระหนี้เงินต้นและชำระเฉพาะกำไรนานสูงสุด 12 เดือน
- ยกเว้นค่าชดเชย ค่าผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้น
- ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรง โดยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นรายกรณี
- ยื่นคำขอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ โดยมีระยะเวลาดำเนินการตามมาตรการและจัดทำนิติกรรมไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการลูกค้ารายเดิม หรือลูกค้ารายใหม่ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากโควิด 19
- ให้สินเชื่ออัตรากำไรเริ่มต้น 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก เพื่อเสริมสภาพคล่องและลงทุน
- ทั้งนี้การช่วยเหลือทางการเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและดุลยพินิจตามที่ธนาคารกำหนด

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 1302

ธนาคารเกียรตินาคิน

ลูกหนี้, ธนาคาร, โควิด 19, สถานการณ์, ผลกระทบ, ช่วยเหลือ, ชำระหนี้, เศรษฐกิจ, ดอกเบี้ย

ลูกหนี้ธุรกิจ (ธุรกิจอพาร์ตเมนต์โรงแรม)
- พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 18 เดือน

ลูกหนี้รายย่อย
- พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน
- ส่วนลดดอกเบี้ย
- ขยายระยะเวลาชำระหนี้

เบอร์ติดต่อ 02-165-5555

ธนาคารทหารไทย

ลูกหนี้, ธนาคาร, โควิด 19, สถานการณ์, ผลกระทบ, ช่วยเหลือ, ชำระหนี้, เศรษฐกิจ, ดอกเบี้ย

ลูกหนี้รายย่อย
- สินเชื่อบ้าน : พักชำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ
- สินเชื่อบัตรเครดิต : ยกเว้นการชำระยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นเวลา 3 รอบบัญชี นับจากวันที่ลูกค้าโทรติดต่อเข้ามาแจ้งความประสงค์ โดยลูกค้าสามารถเริ่มชำระยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป
- สินเชื่อบุคคล :
1. พักชำระหนี้ (เงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ
2. ขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้นอีก 3 เดือน หรือ จนกว่าจะชำระคืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ครบถ้วน
- บัตรกดเงินสด : ยกเว้นการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 รอบบัญชี ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 ลูกค้ากลับมาชำระหนี้ตามปกติ

ลูกหนี้ธุรกิจ
สินเชื่อลูกค้า SME
- พักชำระหนี้เงินต้นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (6-month grace period) และขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีก 6 เดือน
- วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.50% จากสัญญาสินเชื่อปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

สินเชื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
- กรณีมีวงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan) ขอพักชำระเงินต้นได้สูงสุด 6 เดือนและขอขยายเวลาการผ่อนชำระออกไปได้อีก 6 เดือน สูงสุดได้ 2 ครั้ง รวม 12 เดือน (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร)
- กรณีมีวงเงินกู้ระยะสั้น ODB, O/D, RPN ธนาคารขยายเวลาชำระเงินให้ 3 เดือน สูงสุดได้ 2 ครั้ง รวม 6 เดือน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
- กรณีมีวงเงินกู้ Trade Finance ธนาคารขยายเวลาพักชำระเงินให้ 3 เดือน สูงสุดได้ 2 ครั้ง รวม 6 เดือน
- กรณีมีวงเงินกู้ LC : Letter of Credit ที่ครบกำหนดชำระเงิน สามารถแปลงวงเงิน LC เป็นวงเงิน TR ได้ โดยมีอายุวงเงิน TR ไม่เกิน 6 เดือน

ระยะเวลาโครงการ : 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อเพื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
- เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
- ประกอบธุรกิจบริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ธุรกิจร้านค้าปลีกสำหรับนักท่องเที่ยว,ธุรกิจผลิตภัณฑ์การเกษตร, ธุรกิจการขนส่ง, ธุรกิจเช่ารถ หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการขอเข้าร่วมโครงการ : ธนาคาร ทีเอ็มบี ทุกสาขา หรือ TMB Contact Center 1558, 02-643-7000

ธนาคารธนชาต

ลูกหนี้, ธนาคาร, โควิด 19, สถานการณ์, ผลกระทบ, ช่วยเหลือ, ชำระหนี้, เศรษฐกิจ, ดอกเบี้ย

ลูกหนี้รายย่อย
- สินเชื่อรถยนต์ใหม่, สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และสินเชื่อรถแลกเงิน : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (Skip payment) และ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด*
- สินเชื่อเล่มแลกเงิน : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 60 วัน
- สินเชื่อบ้านธนชาต : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน*
- สินเชื่อบุคคลธนชาต : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน*
- บัตรเครดิตธนชาต : ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 5% หรือ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน*
- บัตรกดเงินสด Flash Plus ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 1% หรือ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน*

* ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ลูกค้าธุรกิจ
สินเชื่อ SMEs รายย่อย
- Term loan : พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
- O/D ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.50% จากสัญญาเดิม ระยะเวลา 3 เดือน (ยกเว้น O/D ที่มีเงินฝากเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน)

สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่
- Term loan : พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน หรือ ขยายเวลาเงินกู้สูงสุด 6 เดือน
- Short term loan (Working Capital & Trade Finance): ขยายเวลาชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 1770

ธนาคารทิสโก้

ลูกหนี้, ธนาคาร, โควิด 19, สถานการณ์, ผลกระทบ, ช่วยเหลือ, ชำระหนี้, เศรษฐกิจ, ดอกเบี้ย

ลูกหนี้ธุรกิจ
- พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี

ลูกหนี้รายย่อย
- ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน
- ลดภาระการผ่อนชำระ
- ขยายระยะเวลาการชำระหนี้
- ลดค่าธรรมเนียม

เบอร์ติดต่อ 02-080-6000 หรือ 02-633-6000

ธนาคารไทยเครดิต

ลูกหนี้, ธนาคาร, โควิด 19, สถานการณ์, ผลกระทบ, ช่วยเหลือ, ชำระหนี้, เศรษฐกิจ, ดอกเบี้ย

ลูกหนี้ไมโคร / นาโนไฟแนซ์ / ไมโคร SMEs / บุุคคล ทุกผลิตภัณฑ์
1. ลดการผ่อนชำระหนี้
- พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน จากนั้นขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 24 เดือน
- ขยายระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 24 เดือน(สามารถลดชำระค่างวด หรือชำระเฉพาะดอกเบี้ย หรือเงินต้นได้)
2. เสริมสภาพคล่อง
- ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม 2 แสน - 30 ล้านบาท ผ่อนชำระไม่เกิน 8 ปี
- ระยะเวลารับสมัครสินเชื่อ 1 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
3. ลดค่าธรรมเนียมตีโอนทรัพย์ชำระหนี้ที่กรมที่ดินเหลือ 0.01%

เบอร์ติดต่อ 02-203-6500 หรือ 02-697-5454

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

ลูกหนี้, ธนาคาร, โควิด 19, สถานการณ์, ผลกระทบ, ช่วยเหลือ, ชำระหนี้, เศรษฐกิจ, ดอกเบี้ย

- ผ่อนปรนการชำระหนี้เงินต้นชั่วคราวเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลธรรมดา*
- เพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ*
- ผ่อนปรนอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่ได้รับผลกระทบ*

หมายเหตุ *ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบันของธนาคารเป็นรายกรณี

เบอร์ติดต่อ 02-629-5588

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์​

ลูกหนี้, ธนาคาร, โควิด 19, สถานการณ์, ผลกระทบ, ช่วยเหลือ, ชำระหนี้, เศรษฐกิจ, ดอกเบี้ย

ลูกหนี้ธุรกิจและลูกหนี้รายย่อย
- ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระ เช่น ปลอดเงินต้นสูงสุด 12 เดือน และขยายระยะเวลาเงินกู้ เพื่อให้ภาระการผ่อนชำระลดลงหลังหมดช่วงปลอดเงินต้น
- สนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม
- ลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าในช่วงที่มีปัญหา สูงสุดไม่้เกิน 12 เดือน โดยพิจารณาเป็นรายๆไป
- ช่วยเหลืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป

เบอร์ติดต่อ 02-359-0000 หรือ 1327

ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย)

ลูกหนี้, ธนาคาร, โควิด 19, สถานการณ์, ผลกระทบ, ช่วยเหลือ, ชำระหนี้, เศรษฐกิจ, ดอกเบี้ย

มาตรการสำหรับลูกค้ารายย่อย
- ผ่อนปรนการผ่อนชำระค่างวดชั่วคราว
- ลดภาระการผ่อนชำระ
- ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้

มาตรสำหรับลูกค้าธุรกิจ
- กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน

เบอร์ติดต่อ 02-626-7777

บทความที่เกี่ยวข้อง